Διοικητικό Συμβούλιο

Πρόεδρος: Μαρία Φρατζή

Αντιπρόεδρος: Καλλιόπη Λήμνου

Γραμματέας: Μαρία Χατζηγιακουμή

Ταμίας: Κυριακή Λήμνου

Μέλος: Αθανάσιος Μπιλιλλής

Εκπρόσωποι ΠΟΣΓΚΑΜΕΑ

Ειρήνη Φρατζή

Αναστασία Βαγγαλάτη

Διατελέσαντες πρόεδροι

Παναγιώτης Γκότοβος

Θεοδώρα Μπαρδάκη – Μπαλαλή

Σταματία Κανταρζή

Κωνσταντίνος Δράκος

Μιρέλλα Κουλούρα