Στόχοι

Οι σημαντικότεροι στόχοι μας είναι η δημιουργία μιας στέγης υποστηριζόμενης διαβίωσης και η εργασιακή ένταξη ατόμων με αναπηρία.

Η κοινωνικοποίηση των παιδιών αρχίζει στο σχολείο. Η εκπαίδευση είναι βασικό δικαίωμα όλων των παιδιών, όπως αργότερα και η επιμόρφωση κι οι δυνατότητες απασχόλησης, και παρόλο που τις τελευταίες δεκαετίες στην Ελλάδα έγιναν ορισμένα βήματα στην Ειδική Αγωγή διαπιστώνονται σημαντικές ελλείψεις, π.χ. δεν υπάρχουν αρκετά και κατάλληλα σχολεία. Ανάλογα, η επιμόρφωση κι η απασχόληση των νέων με αναπηρία βρίσκονται σε πολύ χαμηλά επίπεδα.

Στόχος μας είναι η ανάπτυξη δυνατοτήτων απασχόλησης για ενήλικα άτομα με αναπηρία, σε εργαστήρια ή χώρους όπου μπορούν να καλλιεργήσουν τη δημιουργικότητα και τις δεξιότητες τους. Επιθυμούμε επίσης να συνεργαστούμε με φορείς για τη σχετική εκπαίδευση και επιμόρφωση.

Από την άλλη πλευρά, προτεραιότητα μας είναι η δημιουργία μιας στέγης υποστηριζόμενης διαβίωσης για ενήλικα άτομα με αναπηρία, με κατάλληλη φροντίδα και δημιουργικές δραστηριότητες.

Πρόκειται για τη βασικότερη αγωνία των γονιών που τα παιδιά τους δεν θα μπορέσουν να ζήσουν αυτόνομα, το τι θα γίνουν όταν οι ίδιοι δεν μπορούν να τα φροντίσουν. Πρόκειται παράλληλα για βασικό δικαίωμα κάθε ανθρώπου, το να ζει σε ένα αξιοπρεπές και κατάλληλο για τις ανάγκες του περιβάλλον.

Η εμπειρία δείχνει ότι σωματεία και σύλλογοι γονιών καταφέρνουν να υλοποιήσουν ανάλογα δαπανηρά σχέδια. Χρειάζονται αρκετές συνεργασίες, δουλειά, συνέπεια και θέληση. Το ΔΣ του Συλλόγου ευχόμαστε να έχουμε στήριξη από φορείς και ενεργούς πολίτες σε αυτή τη σημαντική προσπάθεια.