Επιστολή ΚΕΚΠΑΠΥΑΣ 09.2019

Προς: Πρόεδρο Κοινωφελούς Επιχείρησης

Δήμου Κω (ΚΕΚΠΑΠΥΑΣ)

κ. Διονυσία Τελλή

Κοινοποίηση: Διοικητικό Συμβούλιο Κοινωφελούς

Επιχείρησης Δήμου Κω

Κως, 10 Σεπτεμβρίου 2019

Θέμα: Προτάσεις συνεργασίας με το Σύλλογο, Σβουρένειο ΚΔΑΠ ΜΕΑ Δήμου Κω και ανάγκες δομών ειδικής αγωγής

Αξιότιμη κυρία Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη του Δ. Σ.,

ευχόμαστε καλή επιτυχία στο σημαντικό έργο της κοινωνικής πολιτικής που αναλάβατε, καθώς και προσωπική και οικογενειακή ευημερία.

Τα μέλη του Συλλόγου μας είναι κυρίως γονείς παιδιών και ενηλίκων ατόμων με αναπηρία που φοιτούν στις δομές ειδικής αγωγής του νησιού (Ειδικό Νηπιαγωγείο, Ειδικό Δημοτικό, Ειδικά Εργαστήρια Επαγγελματικής Εκπαίδευσης & Κατάρτισης) και το Σβουρένειο Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία Δήμου Κω.

Ο Σύλλογος Σωτήρ δημιουργήθηκε το 1990 και δραστηριοποιήθηκε στην ίδρυση και εικοσαετή λειτουργία του Ειδικού Σχολείου Δήμου Κω, μετέπειτα Σβουρένειου (που έκλεισε το 2013). Έκτοτε υποστηρίζουμε τις υπάρχουσες δομές που αντιμετωπίζουν αρκετά προβλήματα. Συμμετέχουμε στην Πανελλήνια Ομοσπονδία ανάλογων συλλόγων (ΠΟΣΓΚΑΜΕΑ) και επιθυμούμε τη συνεργασία με την Κοινωφελή Επιχείρηση του Δήμου Κω, σαν διοικητικά υπεύθυνη για το Σβουρένειο ΚΔΑΠ ΜΕΑ Δήμου Κω.

Αρχικά θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε σύντομα για τις δυσκολίες των δομών ειδικής αγωγής, παρότι δεν εμπίπτουν άμεσα στη δικαιοδοσία της Κοινωφελούς Επιχείρησης, εντάσσονται όμως στα πλαίσια της ευρύτερης κοινωνικής πολιτικής των φορέων του Δήμου: το Ειδικό Δημοτικό και τα ΕΕΕΕΚ στεγάζονται σε ακατάλληλα κτίρια κι έχουν μεγάλες ανάγκες σε εκπαιδευτικό υλικό. Ορισμένες δε οικογένειες μαθητών αντιμετωπίζουν σοβαρές κοινωνικοοικονομικές δυσκολίες και χρειάζονται στήριξη.

Σε ό,τι αφορά στη λειτουργία του Σβουρένειου, όπως συζητήσαμε στη συνάντηση της Παρασκευής 06/09/2019, οι δυσκολίες είναι τόσο υλικοτεχνικές και όσο οργανωτικές. Το κτίριο χρειάζεται συντήρηση και η αυλή βελτιώσεις και στέγαστρο. Το τελευταίο είναι σοβαρό καθώς ορισμένα από τα παιδιά και τα άτομα που φοιτούν στο Κέντρο λαμβάνουν φαρμακευτική αγωγή για την οποία χρειάζεται να αποφεύγεται η έκθεσή τους στον ήλιο. Θα μπορούσε ίσως να γίνει μια μελέτη με τις προδιαγραφές του χώρου προσαρμοσμένες στις ανάγκες των φοιτούντων στη δομή.

Καίριο είναι επίσης το ζήτημα του λεωφορείου: το υπάρχον είναι παλιό, παρουσιάζει βλάβες πολύ συχνά και δεν έχει τις προδιαγραφές για μετακίνηση ατόμων με αναπηρία. Χρειάζεται ένα κατάλληλο μεταφορικό μέσο, με το οποίο να μπορούν να μετακινηθούν παιδιά και άτομα σε αμαξίδιο και να ανήκει στη δομή – όπως επίσης χρειάζεται να βρεθεί τρόπος να μεταφέρει τα παιδιά τόσο από τα χωριά και όσο και από την πόλη. Με νέες δυνατότητες μετακίνησης εξάλλου το Σβουρένειο θα μπορέσει να διευρύνει τις δράσεις κοινωνικοποίησης, αναγκαίες για όλα τα άτομα με αναπηρίες.

Ως προς την οργάνωση του Σβουρένειου, όλα τα ΚΔΑΠ ΜΕΑ ανά την επικράτεια εφαρμόζουν τον ίδιο κανονισμό λειτουργίας και υλοποιούν προγράμματα που καταρτίζει η διεπιστημονική ομάδα κάθε Κέντρου, με βάση τον πληθυσμό των φοιτούντων και το διαθέσιμο προσωπικό. Κάποιες φορές υπάρχουν ελλείψεις που αναγκάζουν σε περιορισμό δραστηριοτήτων και προγραμμάτων με αποτέλεσμα τα παιδιά να αποθαρρύνονται, να ματαιώνονται και οι γονείς τους να απελπίζονται.

Επιπλέον, βασικό χαρακτηριστικό του Σβουρένειου είναι η συνύπαρξη παιδιών και ατόμων με μεγάλες διαφορές στην ηλικία, κυρίως λόγω απουσίας άλλης κατάλληλης δομής για ενήλικες με αναπηρία στην Κω. Αναγνωρίζουμε συνεπώς ότι γίνεται πολύπλοκο το να καταρτιστούν προγράμματα σε ορισμένα από τα οποία θα συμμετέχει το κάθε παιδί και άτομο, ανάλογα με τις ικανότητες και τις προτιμήσεις του.

Θεωρούμε σημαντικό να στελεχωθεί η δομή από την Κοινωφελή Επιχείρηση είτε με εθελοντές (ειδικούς επιστήμονες και μη) είτε εξωτερικούς συνεργάτες ή όποιον άλλο τρόπο, ώστε να βοηθηθεί στο έργο της η παρούσα διεπιστημονική ομάδα και να σχεδιαστούν περισσότερες δραστηριότητες, που να περιλαμβάνουν όλα τα παιδιά και άτομα που φοιτούν στο Σβουρένειο.

Έτσι θα μπορούσε τέλος να διευρυνθεί ο χρόνος φροντίδας και απασχόλησης παιδιών και ατόμων με αναπηρία και να τηρηθεί η 8ωρη απασχόλησή τους, όπως ορίζεται από τη φετινή Πρόσκληση Ενδιαφέροντος (ΕΕΤΑΑ). Άλλωστε πλείστα όσα παραδείγματα καλών πρακτικών στην Ελλάδα δείχνουν ότι ένα ΚΔΑΠ ΜΕΑ μπορεί να λειτουργήσει υλοποιώντας πολλά και διαφορετικά προγράμματα και δράσεις, που ωφελούν ουσιαστικά τους συμμετέχοντες σε αυτά.

Επίσης θα προτείναμε την τακτική, λ.χ. διμηνιαία ή τριμηνιαία ενημέρωση και συζήτηση με τους γονείς και στελέχη της δομής, ώστε η οικογένεια να βοηθηθεί στο ρόλο της και να στηρίξει όσο μπορεί την προσπάθεια του παιδιού. Το Δ.Σ. του Συλλόγου θα μπορούσε να αναλάβει την οργάνωση τέτοιων συναντήσεων.

Από την πλευρά του Συλλόγου είμαστε διαθέσιμοι στο να συνεχίζουμε να στηρίζουμε δράσεις και προγράμματα που υλοποιούνται στο Σβουρένειο, στο μέτρο του δυνατού, θα παρακαλούσαμε όμως να έχουμε γραπτή και έγκαιρη ενημέρωση, τουλάχιστον ένα μήνα πριν, για τις ανάγκες του Κέντρου. Θεωρούμε επίσης ιδιαίτερα σημαντική τη συνέχεια στην εκπαίδευση, την αυτονόμηση και τη κοινωνική ένταξη των ατόμων με αναπηρίες καθώς μεγαλώνουν.

Προτείνουμε για αυτό το λόγο την παράλληλη λειτουργία ενός εργαστηρίου στο χώρο του Σβουρένειου, για ένα ή δυο απογεύματα την εβδομάδα, για ένα χρόνο, με την ευθύνη του Συλλόγου και όπου θα μπορούν να συμμετέχουν άτομα με αναπηρία ανεξάρτητα από το εάν φοιτούν σε κάποια δομή. Το εργαστήριο έχει τη λογική της προσπάθειας να αναπτυχθούν δυνατότητες απασχόλησης, δημιουργικής και παραγωγικής, για νέα άτομα με αναπηρία. Παρακαλούμε συνεπώς να παραχωρηθεί στο Σύλλογο μια μικρή αίθουσα στο Σβουρένειο όπου θα λειτουργήσει δοκιμαστικά το παραπάνω εργαστήριο.

Η απασχόληση των ατόμων με αναπηρία είναι ένας από τους βασικούς στόχους του παρόντος Διοικητικού Συμβουλίου. Το ίδιο σπουδαίος, αν όχι σπουδαιότερος σκοπός μας είναι η δημιουργία μιας στέγης υποστηριζόμενης διαβίωσης, ενός χώρου όπου ενήλικα άτομα με αναπηρία μπορούν να ζήσουν ημιαυτόνομα και να έχουν φροντίδα για τις ιδιαίτερες ανάγκες τους. Πρόκειται για μια απάντηση στην κοινή αγωνία των γονιών που γνωρίζουν ότι τα παιδιά τους δε μπορούν να ζήσουν μόνα τους, το τι θα γίνουν όταν λείψουν οι ίδιοι.

Ανάλογες προσπάθειες είναι δύσκολες και μακροπρόθεσμες όμως η εμπειρία δείχνει ότι μπορούν να πραγματοποιηθούν με τη σύμπραξη φορέων – σωματεία και σύλλογοι γονιών σε όλο τον κόσμο έχουν φέρει εξαιρετικά αποτελέσματα. Με την ισχυρή θέληση και επιθυμία που μας χαρακτηρίζει, την τεχνογνωσία που έχει αποκτηθεί από συνεργασίες μας στο χώρο και το πρόσφατα εκσυγχρονισμένο νομοθετικό πλαίσιο, πιστεύουμε ότι η υποστηριζόμενη διαβίωση για άτομα με αναπηρία μπορεί να υλοποιηθεί στην Κω μέσα στα επόμενα χρόνια.

Ευελπιστώντας σε καλή συνεργασία και στη στήριξή σας για τους παραπάνω σκοπούς

Με εκτίμηση

Η Πρόεδρος του Δ.Σ. Η Γραμματέας του Δ.Σ.

Φρατζή Μαρία Χατζηγιακουμή Μαρία

Σχολίασε

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *