Προβλήματα στέγασης των δομών ειδικής αγωγής στην Κω, Δελτίο τύπου, Ιούνιος 2021

Η Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση είναι θεσμοθετημένη στην Ελλάδα από την δεκαετία του 1980. Νόμος του 2008 προβλέπει τη συνεκπαίδευση όλων των παιδιών, με και χωρίς δυσκολίες στα ίδια σχολεία, κάτι που προϋποθέτει αναδιάρθρωση του εκπαιδευτικού συστήματος και γενναία χρηματοδότηση (για υποδομές, πρόσληψη και επιμόρφωση εκπαιδευτικών), και το οποίο βρίσκεται μακριά από τη σημερινή πραγματικότητα. …